previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

2020-04-21

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakymai į moksleivių iškeltus klausimus dėl brandos egzaminų

2020-04-17

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su vaikais apie Covid-19

2020-03-31

Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai parengė rekomendacijas „Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėti“, skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti.

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-yDjP0Bh8&feature=youtu.be

 

2020-03-26

Informaciją apie socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą gimnazijoje nuotoliniu būdu galite rasti čia

 Apie pagalbą sau krizėje

 

2020-03-19

Vadovaujantis ŠMSM Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, informuojame, kad gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Oleksandr Zhuk yra paskirtas atsakingu už nuotolinį ugdymą gimnazijoje, mokinių ir mokytojų konsultavimą technologijų naudojimo klausimais.

Kontaktai konsultacijoms:

Tel. +370 605 99578

El. p. aleksandrzuk.post@gmail.com

 

2020-02-27

Dalyko mokytojų pamokų stebėjimo tvarkaraštis „Kolega kolegai“ 2019-2020 II pusmetis