previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Informacija atnaujinta 2021-01-29

„Žodis išmoko suprasti.
Žodžiais išmokstama paaiškinti.
Žodžiai mums padeda gyventi kartu”.

BENKT-ERIK HEDIN

Logopedė – Regina Objedkova

Tel. +37068235229

El. paštas: regina.objedkova@bendrasisugdymas.lt

Kab. gimnazijos bendrabučio I aukšte

2020-2021 M.M. DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaLogopedinės pratybosMetodinis darbasPietūs
Pirmadienis9.00-12.00 13.00-15.208.00-9.00
15.20-16.20
12.00-13.00
Antradienis9.00-12.00 13.00-15.208.00-9.00
15.20-16.20
12.00-13.00
Trečiadienis9.00-12.00 13.00-15.408.00-9.00
15.40-16.10
12.00-13.00
Ketvirtadienis9.00-12.00 13.00-15.208.00-9.0012.00-13.00
Penktadienis9.00-12.00 13.00-15.208.00-9.0012.00-13.00
Iš viso: 27 val.Iš viso: 7 val. 30 min.

 Logopedo pareigybės aprašymas

TIKSLAS:

Sudaryti sąlygas vaikų , turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į mokyklos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

UŽDAVINIAI:

– tirti ir koreguoti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus, parenkant tinkamus darbo su mokiniais būdus ir metodus;

– taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje; kelti profesinę kvalifikaciją;

– bendradarbiauti su mokyklos bendruomene ir formuoti teigiamas nuostatas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

VEIKLOS KRYPTYS:

– Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

– Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

– Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;

– Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

– Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

– Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.