previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 
 

Nuotolinis mokymas

Vadovaujantis ŠMSM Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, informuojame, kad gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Oleksandr Zhuk yra paskirtas atsakingu už nuotolinį ugdymą gimnazijoje, mokinių ir mokytojų konsultavimą technologijų naudojimo klausimais.

 

Ugdymas karjerai

Tikslas:

Teikti kokybiškas profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai paslaugas mokiniams, jų tėvams, pedagogams, atsižvelgiant į jų amžių, lytį, gebėjimus, gyvenamąją vietą, socialinę padėtį, individualius ir visuomenės poreikius.

 

APIE GIMNAZIJĄ

VIZIJA

Gimnazijos bendruomenė – susitelkusi, bendradarbiaujanti ir geranoriška, nuolat besimokanti, skatinanti kiekvieno pažangą ir sėkmę.

MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lenkų dėstoma kalba, ugdo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, puoselėja savo krašto tradicijas ir kultūrą.

VERTYBĖS

Pagarba sau ir kitiems. Geranoriškumas. Atsakingumas ir sąžiningumas.Bendruomeniškumas. Atsidavimas šeimai

 

PARAMA

Kviečiame mokinių tėvelius,  darbuotojus ir visus, neabejingus gimnazijos gerovei, pasinaudoti proga ir paremti  mūsų gimnazijos veiklą. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į gimnazijos sąskaitą.

 

Skambinkite

Tel. (8-380) 51227

Rašykite

e-mail: sjsg@etanetas.lt

Sekite mus

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija