previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Informacija atnaujinta 2020-10-06

 

 

Specialioji pedagogė – Helena Sinkevič

Tel. +37068235272

El. paštas: helena.sinkevic@bedrasisugdymas.lt 

Kab. II aušte prie aktų salės

 

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 

Įtraukiant įvairius vaikus į bendrojo lavinimo klases yra ugdomas mokinių supratimas, kad mes nesame vienodi ir lūkesčiai, keliami kiekvienam, turi būti skirtingi.

 

VEIKLA

TIKSLAI:
1. Didinti mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, ugdymo prieinamumą bei veiksmingumą.

2. Tobulinti mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, bendravimo įgūdžius.

3. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išsiugdyti praktinius gyvenimo įgūdžius.

 

UŽDAVINIAI:

1. Derinti bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir individualius mokinio gebėjimus.

2. Padėti mokytojams diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.

3. Bendradarbiauti su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, šeimomis, klasių vadovais, gimnazijos pedagogais, kitais specialistais.

4. Padėti mokiniams adaptuotis klasėje.

5. Ieškoti būdų, kaip įveikti mokymosi sunkumus.

6. Ugdyti poreikį nuolat tobulinti mokinių gebėjimus.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ:

• Stebi ugdymo procesą klasėje, atlieka pedagoginį mokinių vertinimą.

• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.

• Konsultuoja pedagogus specialiojo ugdymo klausimais.

• Bendradarbiauja su Šalčininkų savivaldybės Pedagogine psichologine tarnyba, Šalčininkų sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centru.

• Sprendžia specialiosios pagalbos klausimus vaiko gerovės komisijoje.

 DARBO GRAFIKAS 2020-2021 M.M.

Darbo dienaLaikasPietų pertrauka
Pirmadienis 7:45-14:1511:30-12:00
Antradienis 7:45-14:1511:30-12:00
Trečiadienis  7:45-14:1510:30-11:00
Ketvirtadienis7:45-13:4511:00-12:00