previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Informacija atnaujinta 2020-09-21

 

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Tarybos nuostatai

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Tarybos nariai ir komitetai

ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS  TARYBA  – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokyklos mokinius, tėvus, mokytojus, svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

TIKSLAS: Padėti sutelkti gimnazijos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir gimnazijos uždavinių įgyvendimui

UŽDAVINIAI:

– Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.

– Skatinti gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.

– Teikti siūlymus dėl nuoseklaus gabių mokinių ugdymo strategijos įgyvendinimo.

– Įtakoti ir puoselėti darną gimnazijos bendruomenėje.

 

LAUKIAMI REZULTATAI

Gimnazijos tarybos veikla padės sutelkti gimnazijos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir gimnazijos uždavinių įgyvendimui.