previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis„.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2022 m.

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Veiklos:

  • 2020 m. lapkričio 4 d.

Stiprinant mokinių gebėjimus įsivertinti, sudaryti sąlygas asmeninės pažangos vertinimui dalykų pamokose, 1-4, 5-GIV kl. mokytojai dalyvavo reflektavimo sistemos Reflectus techniniuose mokymuose.

  • 2021 m. sausio 12 d.

Aukšta emocinė kultūra šeimoje arba ką apie vaikų emocinio intelekto ugdymą turėtų žinoti tėvai?

I webinaras tėvams:

“Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos”.

  • 2021 m. sausio 29 d.

32 mokytojai pradėjo dalyvauti ilgalaikėje programoje “Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje”. Programos tikslas – atrasti sau tinkamas sistemingo reflektyvaus mokymo(si) praktikas ir pradėti jas praktiškai naudoti savo kasdieniame darbe.

1 online seminaras “Refleksija: kas, kam, kaip ir KODĖL?”.

  • 2021 m. vasario 2 d.

II webinaras tėvams:

“Emociniai poreikiai komunikacijoje su šeimos nariais. Manipuliatyvus elgesys”.

  • 2021 m. vasario 3 d.

III webinaras tėvams:

“Elgesio stiliai komunikacijoje. Empatija”.

Įvykdytos veiklos pagal Veiklos kokybės gerinimo planą (2020 m. lapkritis – 2021 m. sausis)

  • 2021 m. kovo 19 d.

32 mokytojai tęsia dalyvavimą ilgalaikėje programoje “Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje”.

2 online seminaras “Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?”.