previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Informacija atnaujinta 2020-09-08

 

Visuomenės sveikatos specialistė – Nina Šilkienė

Tel. +37061550655

El. paštas: nina.silkiene@bendrasisugdymas.lt

Kab.: gimnazijos bendrabučio I aukšte

 

2020-2021 M. M. DARBO LAIKAS

 

Pirmadienis 8.00 – 16.00

Antradienis 8.00 – 16.00

Ketvirtadienis 8.00 – 16.00

Penktadienis 8.00 – 16.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos visuomenės sveikatos specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą veiklos planas 2019 m.

Įsakymas dėl pirmosios pagalbos rinkinių patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo

 

Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje teikiamos paslaugos

Tikslas:

– Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

– Propaguoti ir ugdyti sveiką gyvenseną, kaip gyvenimo būdą.

 

Uždaviniai:

– Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

– Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

– Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

– Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 

Sveikatos specialistės veikla gimnazijoje:

– Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

– Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose) gimnazijos bendruomenei.

– Vykdo mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

– Padeda mokiniams ugdytys sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

– Remdamasis mokinių sveikatos būklės pažymėjimais padeda kūno kultūros mokytojams sukomplektuoti fizinio ugdymo grupes, informuoja gimnazijos bendruomenę apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.

– Pagal iš anksto sudarytą grafiką prižiūri gimnazijos sporto varžybas.

– Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrina informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikia gimnazijos bendruomenei bei teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.

– Informuoja klasės vadovus (mokytojus) apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktas rekomindacijas dėl mokinių sveikatos ir priežiūros, kad šios rekomendacijos būtų įgyvendinamos.

– Asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymu padeda organizuoti mokinių imunoprofilaktiką ir dantų priežiūros procedūras.

– Teikia pirmąją pagalbą.

– Kaupia metodonę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, analizuoja, supažindina su ja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

– Vykdo užkrečiamujų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

– Tvarko medicininius dokumentus.

– Vykdo vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrą (dėl apsikrėtimo utėlėmis tik su tėvų sutikimu) po rudens, žiemos ir pavasario atostogų ir pagal epidemiologines reikmes.