previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 

Dainų ir šokių ansamblis „Solczanka“

 

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje veikia vaikų ir jaunimo dainų ir šokių ansamblis ,,Solczanka“. Jis buvo įkurtas 1986 metais a.a. Vladyslavo Korkuc, žmogaus, daug nusipelnusio Vilniaus krašto lenkų kultūrai. Tuo metu Šalčininkų vidurinei mokyklai Nr.1 vadovavo ponia Danuta Jankovska. Mokyklos vadovybei, mokytojams ir tėvams padedant ansamblis pradėjo savo veiklą. Reikia padėkoti asmenims, stovėjusiems prie ansamblio ištakų. Tai buvo mokytojos Leokadija Palevič, Henryka Parvicka, Stanislava Molienė, Helena Adamovič, einanti ansamblio pirmininkės pareigas ponia Lucja Dudoit, a.a. Marija Dovda, a.a. Marija Ščerbo, tuometinė choreografė Danuta Mureikienė, gydytoja Liudmila Rakovska, lydėjusi ansamblį kelionėse į Lenkiją.

Nuo pat debiutavimo akimirkos ansamblis daug koncertavo. Jis, visų pirma, tarnauja gimnazijos poreikiams. Ansamblio dalyvių atliekamos dainos, deklamavimai ir šokiai praskaidrina ne vieną renginį ar iškilmes. Laikui bėgant jis tapo lenkų mokyklos vizitine kortele Lietuvoje. ,,Solczanka“ šiltai pasitikta ir daug plojimų sulaukusi daugelyje Šalčininkų rajono, Vilniaus, Baltarusijos vietovių. Atmintyje visam laikui išliks pirmieji ansamblio apsilankymai Lenkijoje. Didžiule patirtimi buvo ansamblio „Solczanka“ pasirodymas Olštyno filharmonijoje. Nepamirštamą pėdsaką paliko ansamblio susitikimas su Šventuoju Tėvu Jonu Pauliumi II.

Šiandien ,,Solczanka” yra didelis ansamblis, kuriame dalyvauja daugiau kaip 80 asmenų. Koncertų metu scenoje pasirodo šokių ir vokalo grupės.

Ansamblio repertuarą nuolat praturtina nauji kūriniai. Vis daugiau dėmesio skiriama gimtosios regioninės tautosakos vertybėms. Dabartinę ansamblio programą sudaro lenkų, lietuvių dainos ir šokiai bei šiuolaikinės pramoginės dainos ir šokiai.

Nuo ansamblio atsiradimo akimirkos su vokalo grupe dirba Elvyra Učkuronis, kuri taip pat yra „Solczanka“ meno vadovė. Ansamblio choreografė – Božena Danielė, pati priklausiusi pirmajai ansamblio dalyvių kartai.

Kiekvienam naujam šokiui reikia atitinkamo kostiumo. Nuo pat „Solczanka“ atsiradimo tautinių kostiumų kūrėja ir siuvėja buvo ponia Halina Žukovska. Jai padėjo ponios Irena Bartašiūnienė ir Ana Žuk, kuri šiuo metu yra atsakinga už ansamblio dalyvių aprangą. Dabar ansamblis vis dažniau naudojasi privačių siuvimo įmonių paslaugomis.

Siekiama ansamblio išsikeltų tikslų. Dalyvavimas ansamblyje – tai ne tik muzikinė veikla, tai yra pasaulio dalies pažinimas, savo pačių barjerų įveikimas, o svarbiausia – ilgalaikių estetinių vertybių diegimas ugdant jaunąją kartą.

Nemažai buvusių ,,Solczanka“ dalyvių ir toliau puoselėja savo aistrą šokiui ir dainavimui. Kai kurie iš jų profesionaliai susiejo savo likimą su muzika, o kiti šoka ir dainuoja suaugusiųjų ansambliuose.

,,Solczanka” vis dar intensyviai vystosi ir dirba. Tobulindamas savo meninį meistriškumą ansamblis ,,Solczanka“ naudojasi draugų iš Lietuvos lenkų mokyklų draugijos patirtimi: choreografų pono K. Pavčynskio ir V. Dabrovskio. Labai padėjo meniniai mokymai, kuriuos organizavo „Lenkų bendruomenė“ Bydgoščėje, Lomžoje, Košaline.

Toks didelis ansamblis negali egzistuoti be draugiškai nusiteikusių asmenų pagalbos. Jo veiklą su dideliu entuziazmu rėmė gimnazijos vadovybė, vadovaujama buvusio direktoriaus pono Stefano Dudoit bei dabartinės direktorės ponios Irenos Volskos. Ansamblis veikia taip pat rajono savivaldybės palankumo dėka. Didelę paramą organizuojant ansamblio 30 metų jubiliejaus programą ,,Wędrowała kolęda“ („Keliavo giesmė“) suteikė Lenkų mokyklų mokytojų draugija ir asociacija „Odra-Niemen“.

Ansamblis noriai užmezga draugystės ryšius su kitais ansambliais. Pagal bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su draugiškomis bendruomenėmis, ,,Solczanka“ koncertavo Tarnovo Podgurne mieste, Čenstakavos – Liublino žemėse, tarptautiniuose festivaliuose Molodečno, Torunės miestuose, apsilankė kalnuose Silezijos Bardo apylinkėse. Viena iš labiausiai įsimintinų ansamblio išvykų buvo kelis kartus organizuotas apsilankymas Lomžoje, Čenstakavoje vykusiame Sibiro kongrese, Pultuske vykusiame festivalyje ,,Kresowa dusza” bei pasirodymai Opolės apylinkėse, Gloguvke ir kitose vietovėse. Visam laikui atmintyje išliks išvykos į ansamblio gero draugo a.a. Artūro Gurskio organizuotus renginius, kurių metu ansamblis pasirodė keliose Varšuvos mokyklose ir gimnazijose; apsilankė Lenkijos Seime, Varšuvos sukilimo muziejuje ir Koperniko mokslo centre. Tarptautinio projekto ,,Upių slėniais – mokslo dykumomis“, įgyvendinamo Zavadų valsčiaus bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, rėmuose ansamblis du kartus buvo išvykęs mokymams ir pasirodymams į Palenkės vaivadiją.

Iš paskutinių ansamblio įvykių galima paminėti pasirodymus su Kalėdų giesmių programa (2017 m. sausio mėn.) Pultusko mieste Lenkijoje bei bendrą koncertą su ansambliu „Karamelė“ Daugų „Santarvės“ gimnazijoje, kuriuos finansavo Lietuvos tautinių mažumų departamentas. Vasaros atostogų metu ansamblio dalyviai turėjo progrą pailsėti stovyklose, organizuotose Plonsko miesto savivaldybės. Jaunimas aplankė Opinogurą, Torunę ir Varšuvą.

Gimtoji tautosaka, tautinės tradicijos, dainos ir šokiai yra neįkainojamas kiekvieno krašto turtas, o ypač dabar, vykstant pasaulio globalizacijai ir kultūrų integracijai. Tautinis kostiumas yra priklausymo tautai simbolis ir visų laikų vertybė. Būtent todėl ansamblis ,,Solczanka” kelia sau tuos pačius tikslus ir po trisdešimties metų. Pasikeitė tik išraiškos formos: tautiškumas papildo šiuolaikiškumą ir atvirkščiai.

Ansamblis yra mažoji Tėvynė ir didelis pasaulis, kur kiekvienas gali jaustis gerai ir būti suprastas, lavinti savo muzikinius gebėjimus, kūrybiškumą, artistiškumą ne tik repeticijų ir pasirodymų metu. Ansamblio dalyviai turi galimybę keliauti, aplankyti gražius Lietuvos ir Lenkijos kampelius, susipažinti su draugiškais ir nuoširdžiais draugais. Kad tuo įsitikintų, ansamblis kviečia visus norinčius, neabejingus dainavimui, šokiams ir gerai nuotaikai vsus metus!