previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Informacija atnaujinta 2020-09-01

 

Šiuo metu gimnazijos popamokinės grupės veikla laikinai nevykdoma.

 

Popamokinės veiklos grupė

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje veikia pradinių klasių mokinių popamokinės veiklos grupė, kurios tikslas plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.

Grupės darbas organizuojamas pagal grupės veiklos planą, o grupės pedagogai vykdo saugią vaikų priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke. Pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus mokiniams organizuojamas maitinimas.