previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 

Gimnazijos muziejus

 

Tikslai:

– Rinkti, sisteminti, eksponuoti medžiagą apie gimnazijos istoriją, buvusius mokytojus, mokinius ir jų pasiekimus;

– gimnazijos bendruomenę įtraukti į švietėjišką veiklą;

– mokyti mokinius užrašyti atsiminimus, sisteminti, apdoroti medžiagą;

– ugdyti piliečius, gebančius bendradarbiauti ir bendrauti;

– mokyti moksleivius sąmoningai prisiimti įsipareigojimus, gerbti kitų asmenų teises ir nuomonę;

– sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai.